Špejlování jitrnic a jelit

Oba konce jak jitrnic, tak jelit, uzavíráme špejlí. Uzávěr musí bránit úniku obsahu, především tuku.Špejle mají být před použitím zcela suché, aby zbytečně nepružily a dobře se lámaly. Vhodné je špejle na povrchu potřít tukem, abychom usnadnili protahování střevem. Pro snazší protažení špejlí přiřízneme nožem do špičky.

Tenká a tlustá střeva pokrájíme na délku asi 20cm a na jednom koci zašpejlujeme. Vlastní špejlování  provádíme tak, že stisknutý konec střívka propíchneme v jeho rohu, co nejblíže okrajům.

Střívko přidržujeme, špejli obtáhenem vrchem přes otevřený okraj a střívko potom ve stejném msítě několikrát propíchneme tak, aby se celý otvor uzavřel. Zašpejlované střívko posuneme na konec špejle a tu odlomíme.

Napsat komentář